De risico’s van verstandskieschirurgie

Verstandskieschirurgie is de meest uitgevoerde chirurgische ingreep in Duitsland. Toch is er natuurlijk geen operatie zonder risico – en vooral bij verstandskieschirurgie zijn er enkele speciale gevaren waarvan u op de hoogte moet zijn.

Om deze risico’s zo laag mogelijk te houden, moet u zich ruim voor de operatie informeren en de operatie alleen laten uitvoeren door een ervaren specialist die u vertrouwt.

 • Niet elke operatie is nodig en sommige mensen lopen een bijzonder hoog risico op complicaties.
 • Maar het is ook waar dat verstandskiesoperaties routinematige operaties zijn die worden uitgevoerd door ervaren specialisten.

Als een dergelijke operatie nodig is, kunt u hier alles vinden wat u moet weten over de procedure. Ik heb de procedure, de kosten en andere nuttige tips beschreven in het overzicht van verstandskieschirurgie.

Dit artikel is gewijd aan de mogelijke risico’s. Welke zijn er?

Ontsteking

Ontsteking van het tandvlees (zoals wijdverspreide gingivitis) kan optreden wanneer bacteriën in de wond komen en kan niet adequaat worden bestreden door het immuunsysteem.

Als de pijn blijft toenemen, de dikke wang zelfs na 36 uur blijft toenemen, de wond rood wordt en mogelijk zelfs koorts optreedt, moet u uw arts raadplegen.

 • Een desintegratie van het bloedstolsel en een daaropvolgende ontsteking van het tandcompartiment wordt alveolitis sicca genoemd. De kans is ongeveer 1%.
 • Het risico kan aanzienlijk worden verminderd door tetracyclines als preventieve maatregel of een mondwater dat chloorhexidine bevat.

Bovendien mag u niet direct voor en 14 dagen na de operatie roken.

Dislocatie

Dislocatie verwijst naar het wegglijden van de verstandskies tijdens een operatie, bijvoorbeeld in huidplooien of de maxillaire sinus.

Wanneer dit gebeurt, moet er een nieuwe röntgenfoto worden gemaakt zodat de tandarts kan zien waar de tand zich nu bevindt. Vervolgens wordt de tand verwijderd en wordt de operatie normaal voltooid.

Schade aan de aangrenzende kiezen

Verstandskiezen staan vaak dicht bij naburige tanden, of botsen er zelfs tegenaan. Dit kan de tanden beschadigen. Dezelfde tanden kunnen echter ook beschadigd raken tijdens de operatie.

 • Aan de ene kant kan de wond die door de verstandskies wordt achtergelaten ontstoken raken en kan de naburige tand worden beschadigd.
 • Het kan echter ook zijn dat de tandarts tijdens de operatie de aangrenzende tand beschadigt, bijvoorbeeld doordat de botboor slipt.

Het kan zijn dat de aangrenzende tand dan ook verwijderd moet worden.

Het is normaal dat de aangrenzende tanden een beetje pijn doen na de operatie. Als de pijn echter sterk toeneemt en/of zwelling optreedt, moet u uw arts raadplegen.

Opmerking: Hier kunt u lezen hoe u zwelling na een verstandskiesoperatie het beste kunt behandelen.

Het risico op het verwijderen van verstandskiezen is laag, maar er kunnen problemen optreden

Opening van de maxillaire sinus

De bovenste verstandskiezen kunnen zich met hun wortels dicht bij de maxillaire sinus bevinden. Als de wortel al ontstoken is of een cyste is gevormd, maar ook als de tand ongelukkig is, kan een verbinding tussen de mond en de neusbijholte worden gecreëerd wanneer de tand wordt verwijderd.

Dit wordt ook wel mond-antrale verbinding (MAV) genoemd.

Als dit eenmaal is gebeurd, kan er geen druk meer worden opgebouwd als je je neus bedekt en je neus ertegen snuit. In plaats daarvan wordt de lucht in de mondholte geperst.

Deze complicatie komt relatief vaak voor bij het verwijderen van de bovenste verstandskiezen.

Om de MAV weer te sluiten, mag de patiënt zijn neus gedurende 14 dagen niet snuiten en mag hij niets doen dat drukverschillen opbouwt, zoals duiken of vliegreizen.

Bovendien moet een antibioticum gedurende twee weken worden ingenomen, zodat de maxillaire sinus niet ontstoken raakt.

Breuk van de maxillae knol

De Knol maxillae is de achterste wand van de maxillaire sinus, een benige verhoging van de bovenkaak achter de achterste kiezen.

Bij het verwijderen van de verstandskiezen kan een breuk optreden als de verstandskiezen zijn vergroeid met het kaakbot (ankylose), als het bot wordt gevangen bij het vastpakken van de tand, of als er te veel kracht wordt gebruikt wanneer de tand wordt uitgedraaid.

Wanneer dit gebeurt, moet het botfragment eerst genezen voordat de tand kan worden verwijderd.

Kaakbreuk

Als de verstandskiezen in de kaak zitten, moet een deel van het kaakbot door de tandarts worden verwijderd. Zelfs als zich al een cyste had gevormd, is het kaakbot na de operatie erg gevoelig.

 • Genezing van de kaak duurt maximaal drie maanden. In de eerste zes weken na de operatie is het kaakbot nog zacht en niet gemineraliseerd. Gedurende deze tijd is het risico op een kaakbreuk het grootst.
 • Wanneer de zichtbare tekenen van de operatie zijn verdwenen en de pijn niet langer wordt gevoeld, hebben patiënten de neiging om de kaak overmatig te belasten, bijvoorbeeld door sportactiviteiten of hard bijten.

Een klap of bult kan ook leiden tot een breuk

De breuk is merkbaar door een scheur en pijn bij het kauwen.

Als de kaakfractuur niet wordt behandeld, kan dit leiden tot infectie van het omliggende weefsel en bot.

 • Zonder operatie kan het bot ook genezen in misvorming of onvolledig, waardoor problemen ontstaan met slikken, kauwen en spreken.
 • De kaakbreuk wordt behandeld door de kaak te immobiliseren. Door een operatie worden de breukuiteinden weer goed in elkaar gezet en gefixeerd.

Als de kaak gewoon gebroken is, geneest deze meestal gemakkelijk daarna.

Letsel aan de aangezichtszenuwen (Paresthesie)

De takken van de nervus trigeminus kunnen dicht bij de verstandskiezen passeren. Dit omvat de Inferieure alveolaire zenuw, die de onderlip, ondertanden en een deel van het tandvlees van gevoel voorziet.

 1. In het geval van schade is er een overeenkomstige gevoelloosheid in deze delen van het gezicht.
 2. Een andere zenuw is de Linguale zenuw, die het achterste derde deel van de tong voorziet van de gevoels- en smaakzin.

Wanneer deze zenuw beschadigd is, is er gevoelloosheid in de tong en gedeeltelijk verlies van smaak.

Schade aan de zenuwen kan optreden wanneer de tand wordt verwijderd, maar de zenuwen kunnen ook worden verwond door de naald van de verdovingsspuit.

Schade aan de zenuwen kan ook optreden wanneer zich een hematoom vormt, waardoor de bloedtoevoer naar een zenuw wordt afgesneden of de zenuw wordt samengedrukt. Dit kan ook leiden tot tijdelijke gedeeltelijke gezichtsverlamming, maar dit is uiterst zeldzaam.

Genezing duurt lang

De zenuwen kunnen na verloop van tijd regenereren, wat tot een jaar kan duren. Soms is de schade echter blijvend en zijn de effecten levenslang.

 • In twee recente studies (Jerjes 2010, Cheung 2009) varieerde het risico op zenuwbeschadiging tijdens een operatie van 1,1% tot 3,3%.
 • Het risico op onherstelbare schade lag tussen de 0,3% en 1,7%.

Het risico is groter als algemene anesthesie wordt uitgevoerd, als de patiënt ouder is dan 25 jaar en als de operatie wordt uitgevoerd door een onervaren arts.

Echter:

Het voorbereiden van de operatie met driedimensionale beeldvorming kan het risico aanzienlijk verminderen. In een onderzoek in Groot-Brittannië werd bij 60% van de patiënten bij wie de verstandskies zeer dicht bij de zenuw lag, zonder problemen hun tand verwijderd.

Anesthesie-gerelateerde problemen

Elke verdoving brengt een risico met zich mee. Bij lokale anesthesie is het risico vooral te wijten aan het beschadigen van een zenuw door de naald.

Dit gebeurt echter zeer zelden. Lokale anesthesie wordt altijd uitgevoerd tijdens verstandskieschirurgie, zelfs als extra verdoofde of algemene anesthesie wordt uitgevoerd!

Heesheid, keelpijn of slikproblemen zijn normaal na algemene anesthesie. Daarnaast kunnen misselijkheid en braken optreden.

Mogelijke bijwerkingen &risico’s van anesthesie

Meer ernstige bijwerkingen kunnen optreden als de patiënt allergisch is voor eenuf het verdovende middel reageert. In zeldzame gevallen kunnen er verdere problemen zijn, zoals:

 • Schommelingen in bloeddruk en hartritmestoornissen tijdens of na de narcose
 • Ongemak en bewegingsbeperkingen, die in zeer zeldzame gevallen permanent zijn
 • Wakker worden tijdens de narcose
 • In zeer zeldzame gevallen (0,00005%) kan de dood optreden onder algemene anesthesie.

Bijwerkingen NA de operatie

Zelfs tijdens het genezingsproces kunnen enkele complicaties optreden die medische aandacht vereisen:

Blauwe plekken (hematoom)

Tijdens de operatie raken het tandvlees en het botweefsel onvermijdelijk gewond.

Daarom kan er bloeding in het weefsel zijn, die zichtbaar wordt als blauwe plekken op het gezicht. Een typisch gevolg is een blauwe plek op de wang.

Dit bestaat met name het risico als het een complexere operatie is, als er bloedverdunnende medicatie is ingenomen, of als de kaak na de operatie wordt belast (bijvoorbeeld door stevig te bijten/kauwen).

Blauwe plekken kunnen ook pas na een paar dagen aan de oppervlakte komen.

In zeldzame gevallen moet de blauwe plek worden geaspireerd en antibiotica worden ingenomen om ontstekingen te voorkomen.

Wit weefsel (granulatieweefsel)

Na een paar dagen kan worden waargenomen dat wit weefsel zichtbaar wordt op de gehechte wond. Dat is een goed teken!

Het betekent dat de wond goed geneest. Dit witte weefsel is granulatieweefsel dat bestaat uit nieuw gevormde bloedvaten (haarvaten), fibroblasten en extracellulaire matrix.

Uit dit weefsel wordt dan nieuw, gezond tandvlees gevormd.

Trismus

Trismus is een verkramping van de kauwspieren, waardoor de mond niet meer helemaal geopend kan worden. Spieren en kaken voelen stijf en onbeweeglijk aan.

Na de operatie kan trismus optreden omdat het bindweefsel in de onderkaak opzwelt. Met de afname van de zwelling verdwijnt ook trismus.

Trismus kan echter ook worden veroorzaakt door een ontsteking in het gebied van de kauwspieren. Als, naast de trismus, pijn en koorts optreden, moet de arts zeker worden geraadpleegd.

Langetermijngevolgen van het verwijderen van verstandskiezen

Wanneer verstandskiezen doorbreken, kunnen de andere tanden in de mond verschuiven en beschadigd raken.

 • Hetzelfde kan echter gebeuren door de verstandskiezen te verwijderen. Ineens is er meer ruimte in de kaak.
 • Hierdoor kan het af en toe voorkomen dat de andere tanden in de mond na verloop van tijd verschuiven en op deze manier vreemd worden.

Als een beugelbehandeling wordt uitgevoerd voor of tijdens het verwijderen van verstandskiezen, wordt dit meestal overwogen en wordt de behandeling dienovereenkomstig aangepast en verlengd.

Orthodontisten wijzen er meestal op dat de behandeling niet volledig kan worden voltooid terwijl de verstandskiezen nog groeien en van positie veranderen en als een verstandskiesoperatie is gepland.

Samenvatting

Net als elke andere procedure vormt een verstandskieschirurgie een bepaald risico – bijwerkingen en fouten kunnen niet volledig worden uitgesloten.

In de meeste gevallen is de operatie echter puur routine en verloopt zonder ernstige complicaties. Om het risico te minimaliseren, moet u zeker een gedetailleerd gesprek met uw behandelende arts zoeken.

Hij informeert u niet alleen graag over alle mogelijke risico’s, maar kan u zeker beter verzorgen dan welke gids op internet dan ook.

Als u nog steeds meer informatie nodig heeft over het verwijderen van verstandskiezen, dan is het het beste om de gedetailleerde gids voor verstandskieschirurgie te lezen.

Meer artikelen over het verwijderen van verstandskiezen:

Overzicht van verstandskiezen

Procedure van een verstandskiesoperatie

De kosten in één oogopslag

Welk voedsel na de operatie?

Hoe zwelling te verlichten?

Pijn verlichten na de operatie

Veel voorkomende problemen &stombesmetting